Terug
Sluiten

Aanvullende voowaarden Wooning sanitair

Garantiebepalingen

U heeft een goede keus gemaakt. Wooning Badkamers richt al meer dan 60 jaar badkamers in en er zijn heel veel tevreden klanten u voorgegaan. Toch kan zich onverhoopt wel eens een mankement of een storing voordoen. Mocht dit onverhoopt bij u voorkomen, kunt hieronder lezen hoe te handelen zodat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen.

Reclamatie termijn

Deze termijn van 5 werkdagen gaat in op het moment van leveren of afhalen. Gedurende deze termijn kunt u als afnemer aangeven dat uw producten met beschadigingen heeft ontvangen of dat er producten niet volgens afspraak zijn geleverd. Reeds gemonteerde producten kunnen niet worden gereclameerd.

Indien u een bad, een douchebak, een spiegel of een wastafel heeft aangekocht controleert de chauffeur deze tijdens levering samen met u op correctheid. Voor deze artikelen is de reclamatietermijn niet relevant.

Garantietermijn

Deze termijn gaat in op de dag van aflevering of wanneer u de artikelen af komt halen. Wooning Badkamers garandeert u, dat uw badkamer- of woonvloer met de grootste zorg is vervaardigd van deugdelijk materiaal en dat gedurende 5 jaar na afleverdatum kosten worden vergoed van eventueel te vervangen onderdelen welke nodig zouden zijn voor het opheffen van materiaal-, constructie- of fabricagefouten, conform onderstaande procedure.

Deze garantie geldt voor alle sanitaire artikelen, vloeren en badmeubelen met uitzondering van de onder in het kopje GARANTIEAANSPRAAK genoemde artikelen.

Gedurende het eerste gebruiksjaar geeft Wooning Badkamers u 100% garantie op materiaalkosten, het arbeidsloon en de voorrijkosten.

Na het eerste gebruiksjaar zal Wooning badkamers de materiaalkosten, het arbeidsloon en de voorrijkosten volgens de volgende afschrijvingsprocedure voor haar rekening nemen.

Gedurende het tweede gebruiksjaar vergoedt Wooning 80% van de kosten.
Gedurende het derde gebruiksjaar vergoedt Wooning 60% van de kosten.
Gedurende het vierde gebruiksjaar vergoedt Wooning 40% van de kosten.
Gedurende het vijfde gebruiksjaar vergoedt Wooning 20% van de kosten.

Hoe te handelen bij servicemeldingen

Neemt u uitsluitend contact op met de afdeling klantenservice van Wooning badkamers op telefoonnummer 010 2696 306 of mailadres service@wooning.nl
Houd uw ordernummer bij de hand. In overleg met de afdeling klantenservice wordt de eventuele reparatie doorgevoerd.

Zolang de fabrieksgarantie van de fabrikant van kracht is, zijn de garantiebepalingen van Wooning Badkamers ondergeschikt. Na de fabrieksgarantie dient u zelf de reparatienota aan de desbetreffende leverancier te voldoen. Stuur hierna de gespecificeerde nota zo spoedig mogelijk, onder vermelding van uw ordernummer, naam en bank- of girorekening naar service@wooning.nl. Na ontvangst zullen wij bepalen of u in aanmerking komt voor de garantieaanspraak (Zie kop “Garantieaanspraak”)

Garantieaanspraak

Herstel geschiedt door reparatie c.q. vervanging van het defecte onderdeel, dit ter beoordeling door Wooning Badkamers. Om in aanmerking te komen voor genoemde garantie dienen uw sanitaire artikelen geïnstalleerd te zijn volgens de voorschriften welke worden meegeleverd. Bij onjuist uitgevoerde installatie, beschadigingen, ruwe en / of onoordeelkundige behandeling, gebruik van verkeerde reinigingsmiddelen en nalatigheid van de gebruiker, vervalt de aanspraak op garantie.

Uitgesloten voor de garantiebepalingen zijn lampen, onderdelen vervaardigd van glas, rubber, emaille, verdere breekbare kunststofdelen en gebruiksslijtage.

Op alle elektrotechnische, elektro mechanische en pneumatische onderdelen in whirlpools en / of stoomcabines zoals pompen, stoomgeneratoren, besturingen en regelingen geldt een garantie van maximaal 2 jaar.

Bewaar dit garantiecertificaat zorgvuldig tezamen met de aankoopfactuur en het garantiebewijs / de gebruiksaanwijzing van de leverancier.

Wooning Keukens en Badkamers van Harenstraat 1 5145 RH Waalwijk
Tel. : 010 2696 306
Mail: service@wooning.nl